Om uw kind goed te begeleiden

Mijn zoon ervaart zoveel stress op school dat hij er letterlijk ziek van wordt. En het lijkt alleen maar erger te worden.

Soms weet ik zelf niet meer hoe ik met al haar problemen om moet gaan. Niet alleen mijn dochter, maar ikzelf kan ook wel wat hulp gebruiken.

Eerst waren we blij dat er een diagnose was, nu voelt het voor hem alleen maar als een last. ‘Ik ben anders,’ zegt hij.

Herkent u zichzelf in één van bovenstaande uitspraken? Of heeft uw zoon/dochter ADHD, ADD, een vorm van autisme? Dan is hij of zij welkom bij ons. Ik bied hulp die een steentje bijdraagt aan de  sociale en psychische ontwikkeling van uw kind.

Voor wie is de jeugdhulp?

Voor kinderen van 11 tot en met 18 jaar, die tegen de volgende problemen aanlopen:

 • problemen om zichzelf sociaal te redden
 • psychische problemen
 • gedragsproblemen
 • omgaan met psychische stoornissen

Hoe kunnen we helpen?

Welk etiket een kind ook heeft, bij ons is hij of zij één van de groep. Ik begeleid en coach kinderen die tegen grote óf kleine(re) problemen aanlopen. Dat de groep zo divers is, is de kracht van mijn hulp. Ik begeleid het ene kind met het maken van zijn huiswerk, terwijl ik het andere kind klaarmaak om zich in de maatschappij te redden. Een kind voelt zich bij ons niet anders dan anderen, maar mag zichzelf zijn.

De sfeer binnen de groep is veilig. Dat wat hij leert over bijvoorbeeld sociale vaardigheden, leert hij ongemerkt. Ieder kind komt met één zichtbaar doel: huiswerk plannen en maken. Kinderen die psychische of sociale hulp nodig hebben ontwikkelen zich hierin op een veilige, vanzelfsprekende manier. Hier coach en begeleid ik hen bij.

Waarin is mijn jeugdhulp meer dan alleen huiswerkbegeleiding?

 • Overleg met u over uw kind en over welke hulp ik bied.
 • Eventueel overleg met andere hulpverleners.
 • Het maken van een groeiplan met uw kind. Geef een kind het vertrouwen het zelf te kunnen. Uw kind en ik bespreken waar hij zich in wil ontwikkelen en hij schrijft hiervoor een plan.
 • Een maandelijkse evaluatie over de ontwikkelingen van uw kind.
 • Begeleiding bij bijvoorbeeld stressvermindering, het vragen van hulp, gedrag binnen een groep, enzovoort. Deze begeleiding vindt plaats tijdens de middagsessies met de groep en in individuele gesprekken.
 • Eventueel overleg met de leerkrachten van uw kind. Ik reik praktische ideeën aan waar de leerkracht direct in de klas mee aan de slag kan. Samen kijken we welke hulp school wel en niet kan bieden.
 • Het geven van handvatten voor thuis. Hoe kunt u goed en gezond contact houden met uw kind? Wat kunt u doen om de thuissituatie ook voor uzelf prettiger te maken?

Het resultaat

Afhankelijk van de problematiek van uw kind coach ik hem om bijvoorbeeld dit te bereiken:

 • Hij ontwikkelt sociale vaardigheden en hij leert om sociale contacten te onderhouden.
 • Hij weet dat hij hulp moet vragen als hij ergens tegenaan loopt. Hij weet bij wie hij terecht kan en hoe hij hulp kan vragen. Dus niet: ‘ik kan het niet’, maar ‘wil je mij helpen met X?’.
 • Hij kan zelfstandig functioneren, zonder in de stress te schieten.
 • Hij leert zijn schoolwerk in zijn sociale leven in te passen. En zijn schoolwerk gaat vooruit. Meer resultaten hierover leest u bij de huiswerkbegeleiding.

Bovendien help ik u om meer vat te krijgen op de problematiek van uw zoon of dochter:

 • Ik ben vertrouwenspersoon voor de kinderen. Ernstige zaken bespreek ik met u binnen de vertrouwensband die ik met uw zoon of dochter heb.
 • Samen begeleiden we uw zoon of dochter met zijn of haar schoolwerk. Hiervoor bel of app ik geregeld met u om bijvoorbeeld een planning te delen of advies te geven. Ik help u om uw kind te helpen.
 • Ik neem een stukje zorg van u over, waardoor er thuis meer rust ontstaat.

Misschien wordt de jeugdhulp vergoed

Voor jeugdhulp gelden andere tarieven dan voor huiswerkbegeleiding. Het kan zijn dat uw gemeente dit bedrag vergoedt. Jeugdhulp valt namelijk onder de Jeugdwet. Verwacht u dat uw kind recht heeft op vergoeding vanuit de Jeugdwet? Vraagt u dit dan aan bij uw gemeente.

Meer weten?

Neem dan contact op voor meer informatie.